Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Взаємодія Київського апеляційного адміністративного суду (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат Київського апеляційного адміністративного суду.

Рішенням зборів суддів Київського ААС обрано суддю-речника - Євгена Мєзєнцева. Рішенням рішенням зборів суддів Київського апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2015 року також затверджено Положення про суддю-речника.

Прес-секретар Київського апеляційного адміністративного суду - Ольга Шкіль.

Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ покладається на прес-секретаря Суду чи особу, яка виконує його обов’язки. Контактний номер телефону прес-служби Київського апеляційного адміністративного суду: (044) 254-22-06, адреса електронної пошти inbox@apladm.ki.court.gov.ua.

Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ (крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України):

- без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення;

- представники іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Представники ЗМІ, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства України.

Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень.

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи Суду (окрім судових засідань) здійснюється відповідно до Положення про порядок акредитації журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації, а також незалежних журналістів та технічних працівників при Київському апеляційному адміністративному суді.

Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд, відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси акредитованих ЗМІ.

Припинення акредитації: якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, прес-секретар Суду з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.

Представники ЗМІ повинні дотримуватися Правил пропуску осіб до приміщень судів, приходити завчасно (не пізніше ніж за 15 хвилин до початку заходу), маючи при собі редакційне посвідчення.

Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює прес-секретар Суду.

Відповіді на інформаційні запити ЗМІ:

- залежно від характеру інформації та складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) відповіді можуть надаватися прес-секретарем Суду в усній формі на усні запити журналістів, в письмовій формі - на письмові запити керівництва редакції;

- відповіді готують у межах своєї компетенції структурні підрозділи апарату Суду за підписом Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду;

- інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.