flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

З ІСТОРІЇ СУДУ

Київський апеляційний адміністративний суд був утворений з 01 січня 2005 року, згідно з Указом Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 листопада 2004 року.

Основним завданням Київського апеляційного адміністративного суду є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій.

 

МІСІЯ ТА ФУНКЦІЇ


Компетенція суду щодо розгляду справ

Київський апеляційний адміністративний суд переглядає судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах його територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції.

Крім того, в силу вимог статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України до Київського апеляційного адміністративного суду оскаржуються усі рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії (крім рішень, дій або бездіяльності щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму).

Згідно з вимогами статті 176 Кодексу адміністративного судочинства України до Київського апеляційного адміністративного суду оскаржуються дії кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

Судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 КАС України Київським апеляційним адміністративним судом, є Вищий адміністративний суд України.

 

Перелік справ, підсудних суду

Згідно з вимогами статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція Київського апеляційного адміністративного суду поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Юрисдикція суду поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

8) спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за виключенням спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю.

 

Територія, на яку поширюються повноваження суду (територіальна підсудність)

Повноваження Київського апеляційного адміністративного суду поширюються на Чернігівську, Черкаську, Київську області та м. Київ, які становлять Київський апеляційний адміністративний округ.

 

Нормативно-правові засади діяльності суду

З нормативно-правовими засадами діяльності суду Ви можете ознайомитися за посиланням http://kaas.gov.ua/law-library/legislative-acts.html